Dagens veckodag är

Onsdag

Wednesday

Mercredi

Mittwoch

Çarsamba