Dagens veckodag är

Torsdag

Thursday

Jeudi

Donnerstag

Persambe