Dagens veckodag är

Måndag

Monday

Lundi

Montag

Pazartesi