Dagens veckodag är

Tisdag

Tuesday

Mardi

Dienstag

Sali